Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady naboru

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty kształcenie specjalne jest integralną częścią systemu edukacji.

Kształcenie specjalne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 obejmuje uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, stopniami upośledzenia umysłowego, z autyzmem, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na terenie zespołu funkcjonują:

  • 3 oddziały przedszkolne /w tym 2 dla dzieci z autyzmem/
  • klasy w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 128,
  • klasy w Publicznym Gimnazjum Specjalne Nr 4,
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych,
  • klasy dla dzieci z autyzmem, podlegające pod SPS Nr 128 oraz Gimnazjum Specjalne Nr 58,
  • zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podstawą do specjalnej organizacji nauki i doboru metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością lub upośledzeniem umysłowym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te, na wniosek ;rodziców, wydają zespoły orzekające funkcjonujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Do kształcenia specjalnego wymagane jest skierowanie, które wystawiane jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz wniosku o Wydziału Edukacji UMŁ

Skierowanie dziecka do szkoły specjalnej

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 im. Jana Brzechwy w Łodzi
odpowiada: Maria Pielas
data: 22-04-2015
wytworzył: Agnieszka Organka
data: 22-04-2015
data: 22-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 23-08-2011 - Edycja treści
  • 22-04-2015 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 611